ASN Milieu & Waterfonds

Handelskoers

Fondskosten: 1,00%

Duurzame Impact Rendement Maandbericht Universum Portfolio Documenten

Beleggen in milieu- en watertechnologie

Het ASN Milieu & Waterfonds is een sectorfonds. Dit beleggingsfonds belegt wereldwijd in aandelen van veelbelovende, beursgenoteerde ondernemingen die zich richten op de ontwikkeling, productie en verkoop van technologieën en systemen die milieuproblemen helpen oplossen.

Duurzame beleggingsdoelstelling – Artikel 9

Dit beleggingsfonds richt zich specifiek op het behalen van duurzame beleggingsdoelstellingen, daarom rapporteert het fonds onder artikel 9 van de SFDR. Duurzaamheid is dan ook een verbindend en verplicht onderdeel van het beleggingsproces. Lees meer

Het beleggingsbeleid van het fonds richt zich op technologieën en oplossingen in: 'waterinfrastructuur en -technologie', 'duurzame energie en mobiliteit', 'circulaire economie' en 'duurzame voeding en landbouw'. De veelal jonge ondernemingen in het fonds investeren hun winst meestal in de ontwikkeling van nieuwe technologieën en keren hierdoor geen dividend uit. Het fonds biedt kans op een hoog rendement door koersstijging, tegen een hoog risico.

De twee duurzame doelstellingen

Klimaat

Klimaat

Het verminderen van de uitstoot van CO2 per jaar in lijn met de overeenkomst van Parijs

Biodiversiteit

Biodiversiteit

Het verminderen van de negatieve impact op biodiversiteit per geïnvesteerde euro.

Om een duurzame wereld te realiseren, moeten we nú keuzes maken. Voor het ASN Milieu & Waterfonds kiest de fondsmanager vernieuwende ondernemingen die bijdragen aan een schoner milieu en een beter klimaat. De fondsmanager analyseert ook of de bedrijven verantwoord omgaan met mens, dier en natuur.

Duurzame Impact

Klimaat

Voor het bepalen van de impact op het klimaat in de afgelopen periode kijken we naar de uitstoot van CO2 en de vermeden CO2-uitstoot van de bedrijven waarin het fonds belegt.

Sinds 2022 sturen we ook op de vorderingen die bedrijven maken om de klimaatdoelen van
‘Parijs’ te halen. Met de MSCI Implied Temperature Rise (ITR)-methodologie kunnen
we daarbij vooruitkijken. De MSCI ITR-methode is een toekomstgerichte metriek, uitgedrukt in graden Celsius, die is ontworpen om de temperatuurafstemming van beleggingen, portefeuilles en fondsen weer te geven op de mondiale temperatuur doelstellingen.

Biodiversiteit

De BFFI-methode meet de biodiversiteitsvoetafdruk in ha per geïnvesteerde euro, gebaseerd op de levenscyclusbeoordelingen (LCA). Een LCA berekent het milieueffect van producten en diensten over hun gehele levenscyclus. Dit resulteert in een verwacht negatief of positief effect op de biodiversiteit (in ha) per geïnvesteerde euro per jaar ((ha/€)/jr).

Financieel Rendement

Maandbericht ASN Milieu & Waterfonds

Universum

Wilt u weten welke ondernemingen en overheden zijn toegelaten tot het beleggingsuniversum van dit fonds? Bekijk hier het universum.

Deze bedrijven zijn goedgekeurd voor het beleggingsuniversum

Portfolio per 31-05-2024

Lees meer over het fonds

Blijf op de hoogte van het fonds door onze case studies. interviews, artikelen en columns.

Het fondsmanagement team

Mariëtta Smid

Stephan Langen

Milan Schut

Documenten