'Biodiversiteit gaat over insluiten in plaats van uitsluiten

Stephan Langen beleggen met impact

Stephan Langen, Hoofd Portfoliomanagement ASN Impact Investors

Volgens Hoofd Portfoliomanagement Stephan Langen bewijst het Impact Report hoe goed de duurzame strategieën werken van de fondsmanagers die hij bij ASN Impact Investors leidt. Hij hoopt dat anderen er inspiratie uit putten. ‘Onze ambities zijn veel groter en spannender dan we in dit rapport kunnen laten zien.’

Wat is de waarde van het impact report?

‘Het is een uitgelezen kans om anderen te inspireren, ook professionele partijen uit onze sector. We laten zien wat we doen, hoe we duurzaam beleggen aanpakken en vooral welke resultaten we daarmee bereiken. Voor mij is de boodschap: lees dit rapport, zie nu eens wat er wél kan in deze wereld.’
‘Ik zie nog te vaak dat partijen wel duurzaam willen beleggen, maar lijken te wachten op het juiste moment, verwijzend naar allerhande voorwaarden, mitsen en maren. Terwijl: je moet nu aan de slag. Ga niet zitten wachten op perfectie maar laat je inspireren door de impact die de bedrijven en projecten boeken die we hebben geselecteerd. We zijn ervan overtuigd dat ze bijdragen aan de duurzame economie van de toekomst. Door de vooruitgang die ze bereiken met het beperken van emissies, vanwege hun impact op de biodiversiteit, waarbij ze ook de governance en mensenrechten respecteren.’

Hoe komt het dat nog niet iedereen duurzaam belegt?

‘Het is niet alsof duurzaam beleggen zich nog niet bewezen heeft. Maar natuurlijk ben ik ook niet blind voor, ik zou bijna zeggen, de wetten en praktische bezwaren tussen droom en daad. Ik weet dat bijvoorbeeld de aanpassing van processen bij een institutionele belegger werk oplevert aan de achterkant, ook door compliance en andere regelgeving. Maar als belegger, wat nog altijd mijn vak is, pleit ik ervoor dat je het beleggen en de impact die je daarmee maakt, zowel positief als negatief, centraal moet stellen. Laat niet de regels en rapportageverplichtingen bepalen waarin je investeert.
Dat is de wereld op zijn kop.’ ‘Een tweede fenomeen dat afleidt van waar het bij duurzaam beleggen om zou moeten gaan is de fixatie op benchmarks. Dat creëert alleen maar ruis: in 2023 hebben onze duurzame fondsen het stukken beter gedaan dan de benchmark. Dat zegt me niet zoveel, duurzaam beleggen doe je voor de lange termijn, het is gericht op een duurzame toekomst. Maar als de resultaten een jaar achterblijven bij een index vraagt iedereen zich af of duurzaam beleggen je geen geld kost. Nou, we maken een prima rendement en gooien echt geen geld weg. Zoals we hier zeggen: in het verleden behaalde impactresultaten dragen bij aan een duurzame toekomst.’

Welke lessen kun je trekken uit de impact die ASN Impact Investors in 2023 heeft gemaakt?

‘Dat de tijd van storytelling rond impactbeleggen nu definitief achter ons ligt. We kunnen nog steeds over elk bedrijf, elk project of fonds waarin we investeren een heel inspirerend verhaal vertellen. Maar je ziet nu in één oogopslag de progressie die ze maken wat impact betreft.’ ‘De emissiedata waren zeker bij beursgenoteerde bedrijven al langer voorhanden, een volgende stap was dat we met de Implied Temperature Rise inzichtelijk maakten in hoeverre ze op weg zijn om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Dit is het eerste jaar waarin we laten zien hoe de ITR van onze portefeuille zich in de tijd heeft ontwikkeld - positief, overigens.’ ‘Biodiversiteit is een relatief recenter aandachtsgebied dan emissies, maar sinds 2021 rapporteren we ook over de impact op de biodiversiteit van onze beleggingsfondsen. Als enige vermogensbeheerder wereldwijd, overigens. Eind 2021 hebben we zelf het ASN Biodiversiteitsfonds opgezet, waarvoor we nu voor het tweede jaar op rij de positieve impact rapporteren. We kunnen daardoor laten zien hoe de biodiversiteitsfootprint zich door de tijd ontwikkelt. Ook hier: die gaat de goede kant op.’

Wat is er inmiddels bereikt met het ASN Biodiversiteitsfonds?

‘Wat mij betreft hebben we kunnen bewijzen dat investeren in businessmodellen in balans met de natuur een goede businesscase is. Met een rendement-risicoverhouding waarmee ook professionele beleggers uit de voeten kunnen, en een goede risicospreiding. Wij investeren, deels via partnerfondsen, in debt en equity in bedrijven en projecten in Noorden Latijns Amerika, Europa en Australië, een geografische spreiding die we in de toekomst blijven uitbreiden. Ook wat sectoren betreft is er een goede verscheidenheid, van bosbouw tot regeneratieve (bos)landbouw, duurzame zeeën en visserij en sinds vorig jaar ook ecotoerisme.’

Even met de bril van een institutionele belegger: hoort biodiversiteit in een portfolio?

‘Ik draai dat soort vragen liever om: kun je nog langer wachten met investeren in biodiversiteit? Daarnaast, impact op biodiversiteit zit al in veel portefeuilles, echter dat is negatieve impact. We weten allemaal hoe hard de biodiversiteit achteruitgaat in de wereld, en hoe afhankelijk onze economie is van ecosysteemdiensten als schoon water en schone lucht, hoe nauw biodiversiteit en klimaat verweven zijn. Dat heeft allemaal een enorme impact op je bezittingen in de toekomst. Als je niet nu investeert in biodiversiteit, vergroot je de risico’s voor de rest van je portefeuille en profiteer je
niet van de kansen die het biedt.’ ‘En waarom zou je vervolgens tijd en energie steken in het beperken van negatieve impact op biodiversiteit als je ook positieve impact kunt genereren? Volgens mij zorgt dat voor veel meer positiviteit in je organisatie en daarbuiten: niet alleen maar uitsluiten en inperken, maar insluiten en uitbreiden.’

'‘we weten als ASN Impact Investors al ruim 31 jaar dat duurzaam beleggen werkt, we weten welke oplossingen er al zijn, en welke bedrijven de duurzame toekomst sneller dichterbij brengen. We nodigen alle beleggers uit daarop in te zetten. "

Is biodiversiteit er wat schaal betreft ook klaar voor?

‘Dit is een opkomende markt en we krijgen inderdaad vragen over de schaal waarop je in positieve impact kunt investeren: er is voorlopig geen enkel gebrek aan mogelijkheden in onze pijplijn. Sterker nog: wij pionierden met ons fonds, maar we zijn inmiddels in de fase waarin opschalen vooral een kwestie is van geld. We zijn klaar om wereldwijd problemen op te lossen en veranderingen te realiseren.’

Wat wil je de komende tijd voor ASN Impact Investors bereiken?

‘Simpelweg: onze impact vergroten. Mijn fondsmanagers hebben zó veel mooie bedrijven en projecten in portefeuille die meer impact kunnen maken als zich er meer kapitaal achter verzamelt. Daarachter schuilt nog een enorme pijplijn met innovatieve strategieën die partijen kunnen uitrollen als ze samenwerken met private partijen zoals wij. Onze ambities met duurzaam beleggen zijn nog veel groter en spannender dan we nu in de praktijk en met dit rapport kunnen laten zien.’

Meer interviews over beleggen met Impact