'Er moet meer kapitaal de goede kant op stromen'

Hoofd Duurzaamheid Mariëtta Smid ziet dat ASN Impact Investors vooruitgang boekt met
impactbeleggen in een wereld vol onrust en klimaatrecords. Het tempo moet wel omhoog, en dat kan
ook. Maar daar hebben we de bedrijven, de financiële sector en beleggers bij nodig. ‘De
oplossingen zijn er. Neem je verantwoordelijkheid en maak echte duurzame keuzes.’

Mariëtta Smid, Hoofdduurzaamheid ASN Impact Investors

Hoe kijk jij terug op 2023?

‘Wat de buitenwereld betreft: als een jaar waarin weer record na record werd verbroken wat het klimaat betreft en waarin de biodiversiteit sneller achteruitging dan ooit. Een jaar ook vol onrust. Oorlog en conflicten, die rechtstreeks verband houden met mensenrechten. De welvaart in de wereld is ongelijk verdeeld en dat is een belangrijke bron van conflicten, die de democratie ook onder druk zetten.’

‘Dichter bij huis maak ik me wat dat betreft zorgen over de beweging in Nederland en Europa waarbij wetgeving die zorgt dat de klimaatverandering beperkt blijft en de biodiversiteit beschermt, wordt afgezwakt of zelfs geschrapt.’ ‘Persoonlijk word ik er niet vrolijker van, maar het maakt de urgentie wel steeds duidelijker van de eerlijke, duurzame wereld die wij als investeerder nastreven. Er is nog zó veel te doen. En we laten, ook met ons impact report, zien wat er kan.

Die eerlijkere duurzame wereld, wat heeft ASN Impact Investors daarvoor bereikt?

‘Als je puur naar de cijfers in het Impact Report kijkt, hebben we zeker vooruitgang geboekt. Het gaat alleen nog niet snel genoeg om onze eigen doelstellingen te halen: we willen in 2030 beyond net zero zijn - klimaatpositief - met onze hele portefeuille. Dat doel kunnen we niet alleen halen, andere financiële instellingen moeten meedoen.’ ‘Alleen als er meer kapitaal de goede kant op stroomt, als we kapitaalstromen verleggen naar echt duurzame oplossingen en naar bedrijven die niet een beetje, maar écht duurzamer willen opereren, komt de wereld in beweging. Dan worden die duurzame oplossingen opgeschaald. Wij investeren in ontzettend mooie projecten en bedrijven met een positieve impact, maar die kunnen we niet in ons eentje in de lucht houden.’

Wat zijn concrete stappen die ASN Impact Investors als belegger zette?

‘Die bestaan uit de selectie van bedrijven voor ons duurzame universum en het engagement dat we als aandeelhouder voeren. We hebben in 2023 nieuwe bedrijven toegelaten tot ons duurzame universum maar ook enkele eruit verwijderd. Daarbij beoordelen we ondernemingen echt anders, strenger misschien, dan veel andere beleggers. WPP Group, een groot communicatie- en reclamebedrijf, maakt ook campagnes voor klanten in de fossiele sector. Voor ons is dat een reden geweest om het bedrijf af te keuren voor ons duurzame universum. We hebben WPP Group erop aangesproken dat de campagnes die ze maken een vorm van greenwashing zijn.’ ‘Over verpakkingsbedrijf Toppan Printing kregen we informatie dat een dochterbedrijf gezichtsherkenningssoftware maakt. Dat hoeft niet slecht te zijn, die gebruiken we ook in onze telefoons om veilig te betalen. Maar Toppan verkocht de software aan landen als Singapore, waar het risico groot is dat de software wordt gebruikt om mensenrechten te schenden. Daar hebben we vragen over gesteld, maar de antwoorden gaven niet voldoende comfort om het, op zich mooie, bedrijf in ons universum te houden.’

Hoe bereikt de informatie over misstanden ASN Impact Investors eigenlijk?

‘Soms via het nieuws over bedrijven, dat door bepaalde adviesbureaus wordt gescreend op gebeurtenissen die de reputatie van bedrijven kunnen raken. Non-profitorganisaties die zich inzetten voor mensenrechten of de natuur brengen ook wel zaken naar buiten. Het komt ook voor dat klanten ons op het spoor zetten met informatie die ze ons toesturen. Met alle signalen gaat het research team uiterst zorgvuldig om, maar het kan leiden tot gesprekken met de betrokken bedrijven en uiteindelijk een verwijdering uit het universum. Ik zou het helemaal niet erg vinden als organisaties die net als wij een eerlijke, duurzame wereld nastreven ons vaker opzoeken. Het zou ons helpen.’

ASN Impact Investors vroeg ook om tips over beursbedrijven met een positieve impact op de biodiversiteit

‘Ja, we kunnen ook alle hulp gebruiken bij het vinden van meer beursgenoteerde bedrijven met in dit geval een positieve impact. Het ASN Biodiversiteitsfonds investeert daar al in, maar er moeten er toch veel meer zijn, was onze gedachte. Daarom zijn we een campagne gestart waarin we een oproep deden: kent u bedrijven die netto positief bijdragen? Dat leverde meer dan honderd suggesties op, waarvan na screening en een due diligence een paar zich echt kwalificeren. Daar kijken we nu serieus naar. De eerste investering hebben we eerder dit jaar zelfs al kunnen doen.'

'‘we weten als ASN Impact Investors al ruim 31 jaar dat duurzaam beleggen werkt, we weten welke oplossingen er al zijn, en welke bedrijven de duurzame toekomst sneller dichterbij brengen. We nodigen alle beleggers uit daarop in te zetten. "

En hoe zet ASN Impact Investors engagement in om de doelen voor 2030 te halen?

‘Engagement op een leefbaar loon en gendergelijkheid voerden we al langer, maar dit jaar zijn we ook gestart met klimaat en biodiversiteit extra onder de aandacht te brengen van de bedrijven waarin we investeren. Als ze geen doelstellingen hebben op het gebied van klimaat en biodiversiteit gebruiken we onze stem om een signaal af te geven. Gelukkig zien we dat steeds meer bedrijven met name hun klimaatdoelen publiek hebben gemaakt en er zich echt aan committeren met beleid. Bij biodiversiteit is dat nog aanzienlijk minder het geval.’

Zou je kunnen zeggen dat bedrijven versnellen, terwijl de overheid een beetje gas terugneemt?

‘Bestuurders van bedrijven moeten meer doen dan reageren op wetgeving of lobbyen voor de afzwakking ervan. Ze moeten in de eerste plaats zelf verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame toekomst zodat ze hun kinderen en kleinkinderen recht in de ogen kunnen kijken. En ik zie echt positieve signalen dat steeds meer bedrijven dat doen, vooral buiten de beurs zie ik veel nieuwe duurzame bedrijfsmodellen opkomen.’

Want ja, het zijn juist ook de bedrijven die een grote verantwoordelijkheid hebben voor een eerlijke duurzame transitie. Niet alle burgers hebben de middelen om te verduurzamen, die zijn afhankelijk van de oplossingen waar bedrijven mee komen. Als je al moeite hebt om iedere maand de eindjes aan elkaar te knopen, kan niemand van je verwachten dat je voor de lange termijn aan oplossingen kunt bijdragen.’


‘Bedrijven, en overigens ook politici, hebben die mogelijkheid wel. En de beleggers in onze fondsen gelukkig ook. Dat is echt de rode draad van wat we doen: we weten als ASN Impact Investors al ruim 31 jaar dat duurzaam beleggen werkt, we weten welke oplossingen er al zijn, en welke bedrijven de duurzame toekomst sneller dichterbij brengen. We nodigen alle beleggers uit daarop in te zetten. Zo helpen ze met hun investeringen die duurzame, eerlijke wereld dichterbij te brengen waar iedereen van meeprofiteert.’

Meer interviews over beleggen met impact