Mededelingen over 2023

Hier vindt u de mededelingen over de ASN beleggingsfondsen.

22-12-2023 Wijziging prospectus ASN Beleggingsfondsen AIF N.V., ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Biodiversiteitsfonds N.V.

ASN Impact Investors maakt hierbij bekend met ingang van 1 januari 2024 de prospectussen van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V., ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Biodiversiteitsfonds N.V. aan te passen door aan de appendix van elk fonds toe te voegen of beleggingen bijdragen aan milieudoelstellingen die genoemd worden in de EU-taxonomieverordening.

De aanpassingen zijn uitgewerkt in een addendum bij het prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. van 25 september 2023, in een addendum bij het prospectus van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. van 25 september 2023 en in een addendum bij het prospectus van ASN Biodiversiteitsfonds N.V. van 25 september 2023. De addenda kunt u hier raadplegen./The addendum to the prospectus of ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. can be viewed here.

20-11-2023 Tijdelijk geen aankoop mogelijk van aandelen in het ASN Groenprojectenfonds.

Met ingang van 20 november 2023 om 16.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds tijdelijk gesloten voor aankoop van nieuwe aandelen. Lees hier meer over in de onderstaande toelichting:

25-09-2023 Uitvoering stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Met ingang van 25 september 2023 neemt Achmea Investment Management B.V. de uitvoering van het stembeleid van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. over van Sustainalytics. In het prospectus van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. dat vandaag van kracht is geworden, is dit onder “Stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen” opgenomen.

31-08-2023 Uitstel actualisatie prospectussen en wijziging voorwaarden ASN beleggingsfondsen

ASN Impact Investors maakt hierbij bekend dat de op 31 juli 2023 (hieronder) aangekondigde wijzigingen van de respectievelijke voorwaarden en van de prospectussen van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V., ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Biodiversiteitsfonds N.V. niet met ingang van 4 september 2023 van kracht zullen worden.

Voor het doorvoeren van de betreffende wijzigingen is een nieuwe datum bepaald. De wijzigingen zoals uiteengezet in de onderstaande toelichtingen van 31 juli 2023 zullen worden uitgevoerd op 25 september 2023. De geactualiseerde versies van het model voor de precontractuele informatieverschaffing voor financiële producten als bedoeld in artikel 9 van de SFDR voor de fondsen zijn reeds vanaf vandaag beschikbaar op de SFDR pagina op onze website.

Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Biodiversiteitsfonds N.V. kunnen tot 22 september 2023 besluiten om hun aandelen in het betreffende fonds tegen de gebruikelijke voorwaarden te verkopen. De wijzigingen treden in werking op 25 september 2023, het wordt niet separaat bekend gemaakt dat deze wijzigingen per 25 september 2023 van kracht zijn. De nieuwe prospectussen van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Biodiversiteitsfonds N.V. zullen per die datum in werking treden en worden dan gepubliceerd op zowel de Documentenpagina als op de afzonderlijke fondspagina's van onze website.

31-07-2023 Actualisatie prospectussen en wijziging voorwaarden ASN beleggingsfondsen

ASN Impact Investors maakt hierbij het voornemen bekend om per 4 September 2023 de voorwaarden te wijzigen en de prospectussen te actualiseren van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V., ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Biodiversiteitsfonds N.V. 
ASN Impact Investors stelt een nieuwe bewaarder en een nieuwe fund agent aan voor alle AIF- en UCITS- fondsen onder beheer van ASN Impact Investors. Verder wordt het beleggingsbeleid van de ASN Duurzame Mixfondsen, het ASN Microkredietfonds en het ASN Biodiversiteitsfonds gewijzigd en worden er wijzigingen doorgevoerd ter actualisatie van het prospectus. Voorts wordt het model voor de precontractuele informatieverschaffing voor financiële producten als bedoeld in artikel 9 van de SFDR voor de fondsen geactualiseerd en worden de addenda verwerkt in het prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

Lees meer hierover in de toelichting bij de wijzigingen betreffende ASN Beleggingsfondsen AIF N.V., ASN Biodiversiteitsfonds N.V. en ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

29-04-2023 Vastgestelde dividendbedragen op de Ava's op 28 april 2023

In de jaarlijkse Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders die op 28 april 2023 zijn gehouden, zijn over het boekjaar 2022 de dividendbedragen per aandeel vastgesteld. Hier vindt u de vastgestelde dividendbedragen per aandeel.

17-03-2023 Algemene Aandeelhoudersvergaderingen op 28 april 2023

De aankomende Algemene Aandeelhoudersvergaderingen (Ava) van ASN Biodiversiteitsfonds N.V., van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. vinden plaats in de ochtend van 28 april 2023. U vindt de exacte tijden, de vergaderstukken en informatie over hoe u de vergadering kunt bijwonen of via volmacht kunt stemmen op onze Ava pagina.

14-03-2023 Wijziging op- en afslagen

Door de jaarlijkse actualisatie wijzigen per 15 maart 2023 de op- en/of afslagen voor het ASN Duurzaam Obligatiefonds, het ASN Duurzaam Aandelenfonds en het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds. Lees meer hierover in de toelichting en in het addendum. / Read more about it in the explanatory information and in the addendum.

17-02-2023 Addendum bij het prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.

Met ingang van 20 maart 2023 wijzigen de voorwaarden van het ASN Groenprojectenfonds. Het fonds mag, dan naast het (in beperkte mate) financieren van beleggingen met vreemd vermogen, ook vreemd vermogen aantrekken voor liquiditeitsdoeleinden. Lees hier meer over in de toelichting en in het addendum.

Mededelingen over de afgelopen jaren:

Mededelingen van de beheerder over 2022

Mededelingen van de beheerder over 2021

Mededelingen van de beheerder over 2020

Mededelingen van de beheerder over 2019, 2018 en 2017