ASN Biodiversiteitsfonds

Combineert herstel van de natuur met rendement

Handelskoers 25-11-2021 € 25,01

Fondskosten: 1,50%

Combineert herstel van de natuur met rendement

Het ASN Biodiversiteitsfonds investeert in herstel en bescherming van de biodiversiteit door te beleggen in ‘duurzame bosbouw’, ‘boslandbouw’, ‘duurzame zeeën en visserij’ en ‘ecotoerisme’. Het fonds richt zich op projecten en bedrijven die een meetbare positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Dankzij een zorgvuldige selectie combineert het ASN Biodiversiteitsfonds vermogensgroei op de lange termijn met een voor de belegger zo goed en realistisch mogelijk financieel rendement. Het fonds levert naast financieel rendement een meetbare positieve bijdrage aan natuurherstel.

Biodiversiteit 1

Duurzame boslandbouw

 • Betere productie
 • Herstel biodiversiteit
 • Vermindering ziekte verspreiding
 • Minder kans op plagen
Biodiversiteit 3

Duurzame zeeën en visserij

 • Minder druk op oceanen
 • Lagere milieu-impact eiwitproductie
 • Voedselzekerheid
 • Bijdragen aan gezondheid
Biodiversity 4

Bosbouw

 • Beschermen natuurlijke bossystemen
 • Duurzame houtbouw
 • Meer CO2 opslag
 • Zuivering lucht
Biodiversiteit 2

Eco-toerisme

 • Herstel biodiversiteit
 • Natuurbehoud
 • Betere bedrijfsmodellen
 • Bijdrage aan werkgelegenheid

SDG's waaraan het fonds bijdraagt:

Met zijn beleggingsstrategie steunt het ASN Biodiversiteitsfonds de volgende VN-ontwikkelingsdoelen (SDG’s):

 • Klimaatactie (13)
 • Leven in het water (14)
 • Leven op het land (15)
 • Fatsoenlijk werk en economische groei (8).

Het Fonds keert uiterlijk acht maanden na afloop van het boekjaarjaar dividend uit in de vorm van contanten aan de aandeelhouders. In principe kan op iedere handelsdag aandelen in het Fonds gekocht en verkocht worden via Euronext te Amsterdam.

Risico indicator

De risico-indicator van een fonds wordt berekend aan de hand van de koersgegevens van de afgelopen vijf jaar. Het nieuwe ASN Biodiversiteitsfonds heeft deze nog niet opgebouwd.

Ook is het fonds (nog) uniek in zijn soort. Daarom zijn we zo voorzichtig als mogelijk te werk gegaan. We hebben een mandje met gerenommeerde indexen samengesteld die relevant zijn voor de sectoren waarin het fonds investeert.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Universum ASN Biodiversiteitsfonds

De beleggingen die zijn goedgekeurd voor het ASN Biodiversiteitsfonds worden gepubliceerd je in het jaarverslag van dit fonds. Daarnaast publiceren we maandelijks (zie de documenten hieronder) in de factsheet de top 10 van beleggingen in dit fonds.

Artikel 9

Dit beleggingsfonds is een Artikel 9 product in de betekenis van de SFDR. Dat betekent dat dit beleggingsfonds zich specifiek richt op het behalen van duurzame beleggingsdoelstellingen. Duurzaamheid is dan ook een verbindend en verplicht onderdeel van het beleggingsproces. Lees meer

Documenten