ASN Duurzaam

Aandelenfonds

Belegt wereldwijd in aandelen van beursgenoteerde duurzame koplopers.

Handelskoers

Fondskosten: 0,85%

Belegt wereldwijd in aandelen van beursgenoteerde duurzame koplopers

Het ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt wereldwijd in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen die voldoen aan aan onze strikte duurzaamheidscriteria. Het fonds is opgericht in 1993. Inmiddels is het ASN Duurzaam Aandelenfonds het grootste duurzame aandelenfonds van Nederland. De beheerder toetst ondernemingen op verschillende duurzaamheidsaspecten: mensenrechten (waaronder werknemersrechten), milieu en klimaat, dierenwelzijn, transparantie en maatschappelijke betrokkenheid. Ook wordt gestuurd op de klimaatprestaties van de ondernemingen waarin het fonds belegt. Ondernemingen in de portefeuille worden minstens eenmaal per vier jaar opnieuw getoetst. Door de expliciete beleggingskeuzes kan het rendement van het fonds afwijken van dat van soortgelijke, niet-duurzame fondsen.

Artikel 9

Dit beleggingsfonds is een Artikel 9 product in de betekenis van de SFDR. Dat betekent dat dit beleggingsfonds zich specifiek richt op het behalen van duurzame beleggingsdoelstellingen. Duurzaamheid is dan ook een verbindend en verplicht onderdeel van het beleggingsproces. Lees meer

Wij vinden het belangrijk dat ondernemingen hun duurzaamheidsbeleid ook laten gelden voor de bedrijven waar zij zelf zaken mee doen. Zo verspreidt maatschappelijk verantwoord ondernemen zich als een inktvlek over de wereld. Bovendien stimuleren wij de duurzame vooruitgang van ondernemingen via onze stem op hun aandeelhoudersvergaderingen. Zo heb je via je belegging in het ASN Duurzaam Aandelenfonds invloed op de wereld.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Documenten