Publicatie jaarverslag ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

Het nieuwe jaarverslag van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. over 2023 is gepubliceerd . En u zult het met ons eens zijn: 2023 was een heftig jaar.

Voor iedereen die zich samen met ons inzet voor duurzame, positieve impact op natuur, klimaat en mensen heeft het jaar 2023 dat achter ons ligt twee gezichten.

Er was bij bedrijven, consumenten en overheden meer aandacht dan ooit voor klimaat en biodiversiteit. Onze beleggingsresultaten over 2023 onderstreepten daarbij dat duurzaam ook echt de toekomst is. De jaarverslagen van onze andere fondsen volgen naar verwachting op 23 april.

Maar die opstekers komen helaas wel na een jaar vol weersextremen, waarin opnieuw klimaatrecords zijn gebroken en het verlies aan biodiversiteit onstuitbaar leek. Het jaar ook van een heftige oorlog in het Midden-Oosten, die wereldwijd voor polarisatie en onzekerheid zorgt. Economisch gezien was 2023 iets minder turbulent. De inflatie had het jaar ervoor nog gepiekt maar zette een daling in, mede dankzij de rente-ingrepen van centrale banken. Die hadden een afkoeling van de economie tot gevolg, al bleef een diepe recessie uit. Onze duurzame beleggingsfondsen hebben zich in 2023 gedeeltelijk hersteld van de negatieve rendementen over 2022.

Groeiende ongeduld

Ondanks onze goede financiële resultaten groeide daarom ons ongeduld. We nemen onze rol als aanjager van duurzame verandering serieus en willen de positieve impact op klimaat en biodiversiteit versnellen, juist nu alle seinen op rood staan.

In het nieuwe jaarverslag van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. verantwoorden wij de resultaten van onze UCITS fondsen en tonen wij de voortgang in de realisatie van de duurzame beleggingsdoelstellingen van deze fondsen.

Implied Temperature Rise (ITR)

Wat betreft de duurzame beleggingsdoelstellingen maakten het ASN Duurzaam Aandelenfonds, Het ASN Milieu & Waterfonds en het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds een goede voortgang op het gebied van klimaat, biodiversiteit en mensenrechten.

Om de voortgang op de doelstelling ‘Het verminderen van de uitstoot van CO₂ per jaar in lijn met de Overeenkomst van Parijs’ te meten, maakt ASN Impact Investors gebruik van de MSCI-ITR-methode. Deze nieuwe meetmethode geeft inzicht in de vorderingen die bedrijven maken om de klimaatdoelen van ‘Parijs’ te halen en de opwarming van de aarde te beperken. De ITR wordt uitgedrukt in graden Celsius en daalde in 2023 voor het ASN Duurzaam Aandelenfonds, het ASN Milieu & Waterfonds en het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds.

Daarnaast daalde de biodiversiteit footprint en steeg de leefbaarloonscore van het ASN Duurzaam Aandelenfonds en het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds. Binnen het ASN Duurzaam Obligatiefonds verminderde de CO₂-uitstoot van de staatsobligaties in portefeuille en steeg de vermeden CO₂-uitstoot.

We blijven positief

Samen met u geloven wij in het belang van positieve impact, juist in een wereld die nog lang heeft te gaan naar de duurzame toekomst die wij voor ons zien. Wij blijven positief, wij blijven impact maken, en we hopen dat u en vele anderen datzelfde blijven doen.

Jaarverslag

In onderstaand overzicht vindt u het jaarverslag die betrekking hebben op onze verschillende fondsen.

ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

Meer informatie

Wilt u eerdere jaarverslagen of halfjaarberichten bekijken?

Bekijk het overzicht van onze (half)jaarverslagen

Heeft u een vraag? Mail naar info@asnimpactinvestors.com