ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Handelskoers 12-07-2024 € 47,98

Fondskosten: 1,20%

Duurzame Impact Rendement Maandberichten Universum Portfolio Documenten

Belegt in circa 30 duurzame kleine en middelgrote Europese bedrijven

Het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds belegt in kleine tot middelgrote Europese ondernemingen die voldoen aan onze strikte duurzaamheidscriteria. Het beleggingsuniversum bestaat uit circa 120 Europese small- en midcapondernemingen, waaruit we er ongeveer dertig selecteren voor de fondsportefeuille.

Duurzame beleggingsdoelstelling – Artikel 9

Dit beleggingsfonds richt zich specifiek op het behalen van duurzame beleggingsdoelstellingen, daarom rapporteert het fonds onder artikel 9 van de SFDR. Duurzaamheid is dan ook een verbindend en verplicht onderdeel van het beleggingsproces. Lees meer

Het fonds belegt voor de langere termijn: we streven ernaar de ondernemingen minstens drie jaar in portefeuille te houden. Het fonds biedt kans op een redelijk hoog rendement, maar daar staat een hoog risico tegenover.

De drie duurzame doelstellingen

Klimaat

Klimaat

Het verminderen van de uitstoot van CO2 per jaar in lijn met de overeenkomst van Parijs

Biodiversiteit

Biodiversiteit

Het verminderen van de negatieve impact op biodiversiteit per geïnvesteerde euro.
Mensenrechten

Mensenrechten

Het stimuleren van de betaling van leefbaar loon aan fabrieks-werknemers in de keten van de kledingindustrie.

Voor het fonds selecteren we kleine tot middelgrote, Europese beursgenoteerde ondernemingen. Kleinere ondernemingen hebben vaak onvoldoende beleid op het gebied van mensenrechten en/of klimaat. Dat wil niet zeggen dat ze minder duurzaam zijn. Vaak ontbreekt het aan middelen om uitgebreid beleid in te voeren. In gesprekken met het management stimuleren we verbeteringen. Hoe groter de onderneming, hoe strenger onze eisen aan het beleid.

Duurzame impact

Klimaat

Voor het bepalen van de impact op het klimaat in de afgelopen periode kijken we naar de uitstoot van CO2 en de vermeden CO2-uitstoot van de bedrijven waarin het fonds belegt.

Sinds 2022 sturen we ook op de vorderingen die bedrijven maken om de klimaatdoelen van ‘Parijs’ te halen. Met de MSCI Implied Temperature Rise (ITR)-methodologie kunnen we daarbij vooruitkijken. De MSCI ITR-methode is een toekomstgerichte metriek, uitgedrukt in graden Celsius, die is ontworpen om de temperatuurafstemming van beleggingen, portefeuilles en fondsen weer te geven op de mondiale temperatuur doelstellingen.

MSCI ITR per jaar

MSCI ITR per kwartaal

Biodiversiteit

De BFFI-methode meet de biodiversiteitsvoetafdruk in ha per geïnvesteerde euro, gebaseerd op de levenscyclusbeoordelingen (LCA). Een LCA berekent het milieueffect van producten en diensten over hun gehele levenscyclus. Dit resulteert in een verwacht negatief of positief effect op de biodiversiteit (in ha) per geïnvesteerde euro per jaar ((ha/€)/jr).

Biodiversiteit footprint in ha verlies per miljoen euro geïnvesteerd per kwartaal

Impact op biodiversiteit in m2 verlies per euro belegd per kwartaal

Mensenrechten

Het ASN Duurzaam Small & MIdcapfonds belegt ook in kledingbedrijven. Wie in een bedrijf belegt, kan invloed hebben op het beleid en de praktijk ervan. De kledingbedrijven in het beleggingsuniversum voldoen aan onze duurzaamheidscriteria, maar er vinden helaas ook nog steeds veel misstanden plaats. Veel zijn gerelateerd aan het betalen van een leefbaar loon aan de mensen die de kleding maken. Daarom heeft het fonds een doelstelling voor leefbaar loon geformuleerd.

Meetmethodiek

Financieel Rendement

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 31 mei 2024

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Maandbericht ASN Small & Midcapfonds

Toelichting resultaat

Invloed selectie op het rendement

Wijzigingen in de portefeuille

Uitgelicht: Azelis

Visie en vooruitzichten

Universum

Wilt u weten welke ondernemingen en overheden zijn toegelaten tot het beleggingsuniversum van dit fonds? Bekijk hier het universum.

Deze bedrijven zijn goedgekeurd voor het beleggingsuniversum

Portfolio per 30-04-2024

Landen verdeling

Sector verdeling

Grootste belangen

Lees meer over het fonds

Blijf op de hoogte van het fonds door onze case studies. interviews, artikelen en columns.

Het fondsmanagement team

Milan Schut

Fondsmanager SRI fondsen

Stephan Langen

Hoofd portfoliomanagement

Mariëtta Smid

Senior Manager Duurzaamheid

Documenten