Mededelingen over 2022

Hier vind je de laatste mededelingen over de ASN beleggingsfondsen.

31-05-2022 Voorwaardenwijziging ASN Milieu & Waterfonds

ASN Impact Investors maakt hierbij bekend met ingang van 1 juli 2022 de voorwaarden van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. aan te passen door de regionale verdeling van de portefeuille van het ASN Milieu & Waterfonds aan te passen. De aanpassingen zijn uitgewerkt in een addendum bij het prospectus van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. van 1 oktober 2021. Meer hierover lees je in de onderstaande toelichting en in het addendum. You can read more about this in the explanatory statement and in the addendum provided below.

17-03-2022 Algemene Aandeelhoudersvergaderingen op 28 april 2022

De aankomende Algemene Aandeelhoudersvergaderingen (Ava) van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. vinden plaats op 28 april 2022 om 10.00 uur en om 11.00 uur. De oproeping, de stemvolmachtformlieren (i.v.m. de online vergadering) en alle vergaderstukken staan op onze Ava pagina.

15-03-2021 Aankoop van aandelen in het ASN Groenprojectenfonds weer mogelijk.

Met ingang van 16 maart 2022 om 09.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds weer geopend voor aankoop van nieuwe aandelen. Lees meer hierover in de toelichting.

21-02-2021 Addendum bij het prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V., addendum bij het prospectus van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en addendum bij het prospectus van ASN Biodiversiteitsfonds N.V.

ASN Impact Investors, de beheerder van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V., van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en van ASN Biodiversiteitsfonds N.V., maakt hierbij bekend dat de samenstelling van haar directie per 1 maart 2021 zal wijzigen.

In het addendum van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. zijn daarnaast ook andere wijzigingen opgenomen, namelijk de verlaging van de fondskosten van het ASN Milieu & Waterfonds, een aanpassing van de op- en afslag van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds, een correctie van de tekst die het beleggingsbeleid van het ASN Duurzaam Obligatiefonds beschrijft en een wijziging van de benaming van de sub-sectoren van he ASN Milieu & Waterfonds.

04-02-2022 Addendum bij het prospectus van ASN Biodiversiteitsfonds N.V.

Met ingang van 5 maart 2022 wijzigen de voorwaarden van ASN Biodiversiteitsfonds N.V. Vanaf deze datum zijn ook beleggingen in groene obligaties die zijn gedenomineerd in EUR, USD, GBP en CHF of in andere valuta toegestaan. Meer hierover lees je in de onderstaande toelichting en in het addendum.

Oudere berichten

Mededelingen van de beheerder over 2021

Mededelingen van de beheerder over 2020

Mededelingen van de beheerder over 2019, 2018 en 2017