ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Belegt in circa 30 duurzame kleine en middelgrote Europese bedrijven.

Handelskoers 27-01-2021 € 48,90

Fondskosten: 1,20%

Wijziging op- en afslagen

Door de jaarlijkse actualisatie wijzigen per 10 december 2020 de op- en afslagen voor het ASN Milieu & Waterfonds en het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds. Lees meer hierover in de toelichting en in het addendum/Read more about this in the explanatory statement and in the addendum.

Belegt in circa 30 duurzame kleine en middelgrote Europese bedrijven

Het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds belegt in kleine tot middelgrote Europese ondernemingen die voldoen aan onze strikte duurzaamheidscriteria. Het beleggingsuniversum bestaat uit circa 120 Europese small- en midcapondernemingen, waaruit de beheerder er ongeveer dertig selecteert voor de fondsportefeuille. Het fonds belegt voor de langere termijn: de beheerder streeft ernaar de ondernemingen minstens drie jaar in portefeuille te houden. Het fonds biedt kans op een redelijk hoog rendement, maar daar staat een hoog risico tegenover.

Voor het fonds selecteren we kleine tot middelgrote, Europese beursgenoteerde ondernemingen. Kleinere ondernemingen hebben vaak onvoldoende beleid op het gebied van mensenrechten en/of klimaat. Dat wil niet zeggen dat ze minder duurzaam zijn. Vaak ontbreekt het aan middelen om uitgebreid beleid in te voeren. In gesprekken met het management stimuleren we verbeteringen. Hoe groter de onderneming, hoe strenger onze eisen aan het beleid.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: vwd group

Documenten